Dragi izviđači,

Zadovoljstvo nam je što možemo da Vas pozovemo da učestvujete na 14. Međunarodnoj smotri izviđača na internetu (The World Scout Jamboree on the Internet) „JOTI”, i 53. Međunarodnoj smotri izviđača u vazduhu (The World Scout Jamboree on the Air) “JOTA” koje će se održati od 15. do 17. Oktobra 2010. godine.

The World Scout Jamboree on the Internet (JOTI) je međunarodni izviđački susret na Internetu koji se održava svake godine trećeg vikenda u oktobru. To je zvanična akcija Svetske izviđačke organizacije (WOSM – World Organization of Scout Movement).

Tog vikenda će se sresti hiljade izviđača iz celog Sveta koji će međusobno komunicirati uz pomoć Interneta, koristeći sve dostupne tehnologije, od web pretraživača do e-maila, chat programa, mikrofona, skenera i digitalnih fotoaparata.

Grupe mogu kombinovatii ovaj događaj sa smotrom izviđača u vazduhu (JOTA), događaj gde izviđači mogu komunicirati putem radio frekvencija.

Odred izviđača „Bajina Bašta“ će učestvovati u ovoj akciji iz svog Izviđačkog doma u Zaovinama.