U okviru projekta „Glasnici Budućnosti“,Savez izviđača grada Zenica (SIGZ) organizovao je u subotu 12. децембра 2015 god. Interetnički sajam volonterizma i treći po redu Festival izviđačke pesme (FIP). Na ovoj manifestaciji su učešće uzeli i izviđači iz našeg  Odreda izviđača“BAJINA BAŠTA“. Oni su predstavili projekat koji su realizovali, a odnosi se na pomoć ugroženom stanovništvu naše Opštine za vreme katastrofalnih poplava 2014 godine. U takmičarskom delu FIP-a (Festival izviđačkih pesama )  izviđači Luka Kunčak, Marta Vučković, Tamara Krstić i Neda Stamenić izveli su pesmu ‘’MI VOLIMO TARU’’ Po stručnoj  oceni žirija Luka,Tamara,Neda i Marta  proglaše  su za najbolje izvođače.Pesmu ‘’MI VOLIMO TARU’’napisali su Jakić Tijana I Krstić Tamara,muziku Luka Kunčak, a aranžman je radio Marinković Milan – Šime