Na inicijativu Vladimira Radojčića –TRAG fondacije i Lazarević Miloša – Odred izviđaač “BAJINA BAŠTA“ 03.06.2014 održan je sastanak  organizacija Civilnog društva  ( OCD ) koje su se angažovale na pomoći ugroženom stanovništvu posle katastrofalnih poplava u Opštini Bajina Bašta i Instituta za održive zajednice. Sastanku su prisustvovali: Odred izviđača’’Bajina Bašta’’- Lazarević Miloš UG ‘’Crvena stena’’ Bajina Bašta  –  Čolić Boriša Udruženje za unapređenje životne sredine i javnih prostora “Eko-planeri” – Jelisavčić Miloš Kancelarija za mlade Bajina Bašta – Spasojević Siniša,Obrad Pavlović Radio klub ‘’Bajina Bašta’’- Marić Predrag Instituta za održive zajednice: : Dragan Srećković, Dusan Belanović  i  Miša Stojanović Trag fondacija: Vladimir Radojičić Sastanak je imao za cilj da se eventualni donatori  upoznaju sa stanjem posle katastrofalnih poplava I klizišta na teritoriji Opštine Bajine Bašte. Sastanak  je održan u prostorijama Odreda izviđača’’Bajina Bašta’’i  Lazarević Miloš  ispred svoje organizacije je izneo svoje viđenje problema posle ove prirodne nesreće . Naveo je sve šta je njegova organizacija uradila za ublažavanje posledica.

  • U subotu 17.05.2014 Uprava odreda izviđača ‘’BAJINA BAŠTA’’ je  kriznom štabu                     Opštine Bajina Bašta  stavila na raspolaganje svoju opremu ( šatore , sudove….) , izviđački dom na Tari  za smeštaj ugroženih  i ljudstvo za svaku vrstu pomoći
  • Na redovne sastanke Odreda izviđača’’Bajina Bašta’’ svi članovi dolazili su sa   prehrambenim artiklom koji su po završetku sastanka odnosili u Crveni Krst
  • U ponedeljak i utorak  su po nalogu kriznog štaba popisivali potrebe  ugroženog stanovništva ( potrebu za lekovima,hranom …) u mesnim zajednicama Bačevci, Gvozdac, Ovčinja, Rogačica
  • U više navrata su primili humanitarnu pomoć od izviđača Beograda,Ivanjice,Prijepolja, Austrijskih izviđača.Pomoć se sastajala od odeće,obuće,konzervirane hrane,higijenskih paketa I sva je predato Crvenom krstu Bajina Bašta
  • U više navrata članovi Odreda izviđača’’Bajian Bašta’’ su posećivali izdvojena školska odeljenja u Bačevcima I Gvoscu nosili pomoć u hrani I higijenskim paketima I višečasovno se družili sa decom sa ugroženih područja.Cilj ovog druženja je da se malo deca kroz igru opuste I zaborave svakodnevne priče roditelja,komšija o ugroženosti
  • Povremeno je jedna grupa starijih izviđača radila na istovaru humanitarne pomoći u Crvenom krstu I raznošenju hrane po nepristupačnim I odsečenim  delovima Opštine
  • Članovi našeg odreda su radili na uklanjanju obrušenog zemljišta na dve kuće u MZ Pilica , a koja nije mogla da se ukloni mehanizacijom zbog nepristupačnosti

Kancelarija za mlade Bajina Bašta  je radila na prikupljanju pomoći, distribuciji hrane i svakodnevnom volontiranju u Crvenom krstu.Organizovala je prikupljanje novčane pomoći po trgovinama I organizovala humanitarni koncert.Sav prihod je uplaćen na namenski račun opštine za ublažavanja posledica Udruženje za unapređenje životne sredine i javnih prostora “Eko-planeri” Bajina Bašta svakodnevno radi na popisivanju oštećenih objekata i predlaže postupke saniranja. Sve prisutne organizacije iznele svoje viđenje ugroženosti dale konstruktivne predloge za sanaciju objekata,puteva,pomoći stanovništvu.Posle više predloga,razgledanje slika ugroženosti na ugroženo područje su otišli: Vladimir Radojičić, Dragan Srećković,Marić Predrag.Zbog manjka terenski vozila više prisutnih  nije moglo da ide na teren. Svi prisutni članovi organizacija su se složili da nisu mogli sedeti  i posmatrati nastalu situaciju, neorganizovanost i zbunjenost pojedinih organizacija.Svaka OCD    u svom delokrugu rada je preduzela ono što je smatrala najboljom u tom momentu.Stihijski su se udružile sa istim ciljem POMOĆI UGROŽENIMA Na kraju sastanka potekla je inicijativa da se osnuje UNIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA Opštine Bajina Bašta sa ciljem da se svakodnevno ukazuje na nedostatke pojedinih Opštinskih organizacija.Da opominje organizacije da rade na preventivnom delovanju da ne dođe do ovakvih situacija i ako dođe da organizovanije rade i da se zna ko i šta radi.Unija bi zahtevala  od Prdesednika lokalnog parlamenta da predstavnik dobija pozive I da prisustvuje lokalnom parlamentu bez prava glasa i odlučivanja.Da sredstva loalnog budžeta se namenjena NVO dele po kriterijumu koje donese unija.